Kursy francuskiego w AGH

Studiując w AGH, studenci mają możliwość nauki języka francuskiego na każdym poziomie.

Ci, którzy zdawali maturę z języka francuskiego mogą doskonalić swe umiejętności w ramach lektoratów na poziomach B1 i B2. W naszych grupach panują bardzo dobre warunki do nauki, gdyż na ogół nie są one zbyt liczne (ok. 10 osób), co pozwala nam na indywidualne podejście i skupienie na jakości nauczania.  Zajęcia wspomagane są dodatkowymi materiałami na naszej uczelnianej platformie  Moodle, gdzie każdy temat zajęć znajduje swoje rozszerzenie w postaci interaktywnych ćwiczeń gramatycznych i słownikowych, quizów, plików tekstowych, dźwiękowych i wideo.

Ci, którzy zaczynają przygodę z językiem francuskim, mogą uczęszczać na kursy na poziomach A1 i A2. Wykorzystujemy na nich najnowsze podręczniki i metody nauczania, stawiając nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Studenci studiów II stopnia kontynuują naukę na poziomie B2+, uczestnicząc w kursie „francuski w pracy i biznesie”.

Jeśli zdawałeś maturę z francuskiego, zapisz się na nasz lektorat do grupy na poziomie B1 lub B2.

Jeśli zdawałeś maturę z języka angielskiego i zdałeś z niego egzamin B2 w AGH, lub posiadasz certyfikat zwalniający ze zdawania tego egzaminu, możesz bezpłatnie uczyć się francuskiego na naszych lektoratach na dowolnie wybranym poziomie, w wymiarze do 135 godzin, w zależności od liczby godzin wcześniej wykorzystanych zajęć.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości uczęszczania na zajęcia z języka francuskiego, zapytaj w sekretariacie SJO lub napisz: dulian@agh.edu.pl , lippa@agh.edu.pl.