Kursy francuskiego w AGH

Studiując w AGH, studenci mają możliwość nauki języka francuskiego na każdym poziomie.

Ci, którzy zdawali maturę z języka francuskiego lub opanowali francuski w stopniu średniozaawansowanym  poza szkołą, mogą doskonalić swe umiejętności w ramach lektoratów na poziomach B1 i B2. W naszych grupach panują bardzo dobre warunki do nauki, gdyż na ogół nie są one zbyt liczne (ok. 10 osób), co pozwala nam na indywidualne podejście i skupienie na jakości nauczania.  Zajęcia wspomagane są dodatkowymi materiałami na naszej uczelnianej platformie  Moodle, gdzie każdy temat zajęć znajduje swoje rozszerzenie w postaci interaktywnych ćwiczeń gramatycznych i słownikowych, quizów, plików tekstowych, dźwiękowych i wideo.

Ci, którzy zaczynają przygodę z językiem francuskim, mogą uczęszczać na kursy na poziomach A1 i A2. Wykorzystujemy na nich najnowsze podręczniki i metody nauczania, stawiając nacisk na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

W trosce o studentów I roku, którzy nie mają możliwości uczęszczania na lektoraty, przygotowaliśmy specjalną ofertę: e-learningowy kurs języka francuskiego, na którym zajęcia prowadzone są metodą on-line i uzupełnione o 9 godzin tradycyjnych lekcji. Kurs jest nieodpłatny, jego ukończenie umożliwia uzyskanie certyfikatu oraz kontynuację nauki na wyższych stopniach zaawansowania, podczas kolejnych lat studiów.

Począwszy od roku akademickiego 2012/13, studenci studiów II stopnia kontynuują naukę na poziomie B2+, uczestnicząc w kursie „francuski w pracy i biznesie”.

Jeśli zdawałeś maturę z francuskiego, zapisz się na nasz lektorat do grupy na poziomie B1 lub B2.

Jeśli zdawałeś maturę z innego języka i zdałeś z niego egzamin B2 w AGH, lub posiadasz certyfikat zwalniający ze zdawania tego egzaminu, możesz bezpłatnie uczyć się francuskiego na naszych lektoratach na dowolnie wybranym poziomie, w wymiarze do 132 godzin, w zależności od liczby godzin wcześniej wykorzystanych zajęć.

Jeśli zdawałeś na maturze język angielski, a uczyłeś się również języka francuskiego i chcesz kontynuować jego naukę podczas lektoratów w AGH i zdawać z niego egzamin końcowy B2, możesz przed drugim rokiem (we wrześniu) napisać test kwalifikacyjny. Jeśli napiszesz go z pozytywnym skutkiem, możesz zmienić w ten sposób język, którego będziesz się uczył w naszej uczelni.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat możliwości uczęszczania na zajęcia z języka francuskiego, zapytaj w sekretariacie SJO lub napisz: dulian@agh.edu.pl , lippa@agh.edu.pl.