Studia we Francji

AGH uczestniczy w programach, które są wynikiem współpracy polskich i francuskich uczelni. Dzięki nim studenci maja możliwość odbycia studiów we Francji. Absolwenci tych studiów otrzymują najczęściej podwójny dyplom magisterski, który otwiera drogę do doktoratu typu co-tutelle. Studia te mają na celu kształcenie w konkretnej dziedzinie, a studenci otrzymują podwójny dyplom dwóch prestiżowych uczelni

AGH podpisała takie umowy z następującymi uczelniami francuskimi: UNIWERSYTET TULON-VAR, INSTYTUT NATIONAL POLYTECHNIQUE TOULOUSE (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej), UNIWERSYTET PARIS-EST W CHAMPS-SUR-MARNE (Wydział Metali Nieżelaznych i Wydział Energetyki i Paliw), UNIWERSYTET PARIS 13 i UNIWERSYTET PAUL VERLAINE ORAZ SZKOŁA INŻYNIERSKA W METZ (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),  INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE i inne. Bliższych informacji udziela  Dział Współpracy z Zagranicą.

Studenci mają ponadto możliwość odbycia części studiów we Francji w ramach programu Erasmus. Wymagana jest znajomość języka francuskiego poświadczona egzaminem lub zaliczeniem AGH, lub międzynarodowym certyfikatem (DELF B2).