Dlaczego we Francji?

Francja, słynąca z kultury i sztuki, plasuje się na pierwszym miejscu w świecie wśród krajów najczęściej odwiedzanych przez turystów. Znajduje się również w czołówce państw europejskich, przyjmujących studentów z zagranicy – we Francji studiuje ponad 278 000 zagranicznych studentów. Obok dużych uniwersytetów o światowej renomie, jak na przykład Sorbona, we Francji istnieją nowoczesne kampusy szkół handlowych czy technicznych.

Francja inwestuje rocznie w nauczanie i badania naukowe dużą część swojego budżetu: edukacja jest pierwszą pozycją w wydatkach budżetu państwa (ponad 20%). Na uczelniach publicznych państwo pokrywa znaczną część kosztów nauki każdego studenta, utrzymując tym samym koszty zapisania się na uczelnię na jednym z najniższych poziomów na świecie.

Kolejną szczególną cechą jest to, że we Francji studenci zagraniczni i francuscy są traktowani na równi: wymagania dotyczące przyjęcia, dyplomy oraz koszty przyjęcia na uczelnię są takie same.

Kluczowa rola w badaniach naukowych we Francji
Uniwersytety są miejscem większości publicznych badań naukowych we Francji: poziom kształcenia jest powszechnie uznawany za bardzo wysoki. Ostatnie nagrody Nobla dla francuskich naukowców zostały przyznane badaczom wywodzącym się z uniwersytetów.

Ponad 300 szkół doktorskich, z 62.000 pracownikami naukowymi, zapewniają studia doktoranckie, w ścisłej współpracy z ponad 1200 laboratoriami badawczymi.

Profesjonalizacja uczelni 

Studia uniwersyteckie z każdym rokiem są coraz bardziej otwarte na współpracę ze światem zawodowym. Odbywanie praktyk zawodowych w trakcie studiów jest obecnie powszechne i dotyczy około 30% studentów (60% studentów ostatniego roku studiów – Master 2).

Uniwersytety dysponują biurami, które pomagają w integracji zawodowej (BAIP) i odpowiadają  w szczególności za upowszechnianie ofert praktyk i pracy wśród studentów.
We Francji koszty zapisania się na uczelnie publiczne są określone przez państwo. W roku akademickim 2011-2012 roczny koszty wyniosły:
– 177 euro na studiach licencjackich,
– 245 euro na studiach master
– 372 euro na studiach doktoranckich
– 584 euro dla studentów uczelni technicznych

Ośrodki badań i szkolnictwa wyższego (PRES)

PRESy zrzeszają uniwersytety, uczelnie specjalistyczne oraz instytucje badawcze w celu umożliwienia im łączenie działań oraz środków. Obecnie we Francji istnieje około 20 PRESów. PRESy są przede wszystkim narzędziem promowania uczelni i instytucji członkowskich. Dzięki temu instytucje te zdobywają lepsze miejsce na arenie międzynarodowej, gdyż francuskie uczelnie i instytuty są często mniejsze pod względem wielkości niż ich międzynarodowi konkurenci.PRESy są uprawnione do do prowadzenia studiów magisterskich i doktoranckich i wydają dyplomy ze swoją sygnaturą, także w przypadku studiów prowadzonych przez jedną lub więcej uczelni członkowskich.