Jak to zrobić?

Zgłoszenie się na francuską uczelnię jest proste. Należy skontaktować się bezpośrednio z uczelnią, na której zamierzamy studiować. Uczelnia przesyła formularze zgłoszeniowe wraz z informacją, jakie dokumenty należy załączyć. Podania są często dostępne na stronach internetowych szkół wyższych, a niektóre z nich prowadzą zapisy przez Internet. Można wysyłać zgłoszenia do dowolnej liczby szkół.

Informacje dotyczące Programu Erasmus+ dla studentów  AGH znajdują się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych AGH w ramach Programu Erasmus+ znajdziesz tu: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2021/

Zgłoś się do swojego koordynatora wydziałowego: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-koordynator/erasmus-koordynator-wydzialowy/

Zapisy odbywają się w trzech etapach:

  • Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia (attestation d’admission) na wybraną uczelnię
  • Zapisy administracyjne potwierdzające przyjęcie. Odbywają się one po przyjeździe do Francji, na uczelni. Warunkiem jest zapłacenie „wpisowego”.
  • Zapisy pedagogiczne kończą proces przyjęcia poprzez ustalenie planu zajęć, wyboru przedmiotów nieobowiązkowych, itp.

Gdzie szukać mieszkania?

W akademikach. Średnia opłata wynosi od 130 do 250 euro miesięcznie. Więcej informacji na stronie: www.cnous.fr w rubryce „Logement”.

W prywatnych domach studenckich. Czynsz wynosi tu od 400 do 700 euro miesięcznie. Przydatne adresy: www.adele.org , www.estudines.com , www.laureades.com

Wynajmując mieszkanie. W większości francuskich miast uniwersyteckich znajduje się biuro informacyjne, które pomaga zagranicznym studentom w znalezieniu mieszkania i załatwieniu związanych z tym formalności. Informacji na ten temat udzielają CROUSy www.cnous.fr.

Warto wiedzieć, że studenci mogą ubiegać się o częściowy zwrot kosztów mieszkania. W tym celu należy poszukać informacji w odpowiedniej dla miejsca zamieszkania Kasie Zasiłków Rodzinnych – Caisse d’Allocations Familiales CAF www.caf.fr