Stypendia

Koszty studiów we Francji

Na uczelniach publicznych państwo pokrywa znaczną część kosztów nauki każdego studenta (od 8000 do 14000 euro rocznie), utrzymując tym samym koszty zapisania się na uczelnię na jednym z najniższych poziomów na świecie.

Na uniwersytetach roczna opłata wpisowa wynosi ok. 170 euro na studiach licencjackich, ok. 250 euro na studiach magisterskich oraz ok. 350 euro na studiach doktoranckich, a w publicznych Grandes Ecoles, kształcących inżynierów – ok. 550 euro rocznie.

Gdzie ubiegać się o stypendium?

1. Stypendia w ramach programu Erasmus – Dział współpracy z zagranicą AGH

2. Stypendia rządu francuskiego przyznawane przez Ambasadę Francji w Polsce

  • Stypendia naukowo-badawcze
  • Stypendia dla absolwentów szkół wyższych
  • Stypendia typu „co-tutelle” dla doktorantów

Szczegółowe informacje na temat tych i pozostałych stypendiów przyznawanych przez ambasadę można znaleźć na stronie www.ambafrance-pl.org w rubryce Bourses et mobilité/Stypendia

 Stypendium Eiffel – program skierowany dla najzdolniejszych studentów zagranicznych, którzy chcą odbyć studia we Francji na poziomie Master, w trzech dziedzinach: nauki techniczne, ekonomia i zarządzanie oraz prawo i nauki polityczne.Więcej na www.egide.asso.fr/fr/programmes/eiffel

3. Inne stypendia

  • Przewodnik UNESCO „Study Abroad” www.unesco.org
  • Stypendia przyznawane przez Agence Universitaire de la Francophonie: www.auf.org

Praca podczas studiów

Od 1 lipca 2008 r. polscy studenci  mają swobodny dostęp do francuskiego rynku pracy i mogą wykonywać dowolny zawód podczas swoich studiów we Francji. Nie mają obowiązku posiadania karty stałego pobytu ani pozwolenia na pracę.